Τροχονόμηση στα Σκούρτα Δερβενοχωρίων!!!

Οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Έ.ΔΥ.Σ) επί το έργο (δεύτερη βάρδυα) τροχονόμηση στα Σκούρτα Δερβενοχωρίων λόγω επικινδύνων καιρικών συνθηκών!!!