Οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου ιδρύθηκαν το 2008 από μία ομάδα ατόμων με διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Με την πάροδο του χρόνου και νέα μελη εντάχθηκαν και εντάσσονται στο σύλλογο, όλοι εμείς θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να προσδοκούμε σε ανταλλάγματα και χωρίς να αντικαθιστούμε σε καμμία περίπτωση, τα αρμόδια όργανα της επίσημης πολιτείας. Ο εθελοντής καρπώνεται την χαρά της προσφοράς στον συνάνθρωπό του, δίνοντας συγχρόνως βοήθεια καλλιεργώντας στην κοινωνία την αίσθηση της αλληλεγγύης. Ελάτε μαζί μας να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο!

Αριθμούμε συνολικά 43 μέλη εκ των οποίων:

  • 15 Μέλη Εκπαιδευμένα σε θέματα Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Ακαδημία
  • 23 Μέλη Εκπαιδευμένα από τον Ερυθρό Σταυρό σε θέματα Πρώτων Βοηθειών
  • 15 Μέλη Εκπαιδευμένα από τον Ερυθρό Σταυρό στην χρήση εξωτερικού απιδινωτή