Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου

Εδώ θα βρείτε:

  • Πληροφορίες για τον σύλλογό μας
  • Τα νέα μας
  • Άρθρα σχετιζόμενα με την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά του ανθρώπου προς το κοινωνικό όφελος.

Η έννοια του εθελοντισμού βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας, σύμφωνα με την οποία ο καθένας μας προσφέρει τον εαυτό του στην υπηρεσία του πάσχοντα συνανθρώπου του, χωρίς την προσδοκία ανταλλάγματος. Οι ρίζες του εθελοντισμού είναι βαθιές μέσα στην ιστορία και την διαχρονική εξέλιξη της κοινωνίας.

Ο εθελοντισμός ταυτίζεται με την φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασσική εποχή, για να αποδώσει κυρίως μια καινούρια αρετή, την αγάπη για το συνάνθρωπο. Όσο όμως  και αν επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο έννοιες, ο εθελοντισμός συνεχίζει να εμπνέει περισσότερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός.

Ο εθελοντισμός συνδέεται με την ανιδιοτελή προσφορά για την κοινή ευημερία. Συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης βούλησης και επιλογής με την ένταξη σε ένα πρόγραμμα δράσης. Ως ελεύθερη απόφαση είναι προσωπική υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και ατομική πειθαρχία.

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Έτσι, το όνομα του Συλλόγου των Ε.ΔΥ.Σ. αναλύεται όπως παρακάτω:

Εθελοντικές: Κίνητρό μας είναι η ανιδιοτελής προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Δυνάμεις: Ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή σωματικής ικανότητας, έχει δεξιότητες, ικανότητες και  δυνατότητες τις οποίες μπορεί να διαθέσει για το κοινό καλό.

Σχηματαρίου: Όχι γιατί περιοριζόμαστε σε γεωγραφικά σύνορα, αλλά γιατί με αφετηρία τον τόπο μας εξαπλώνουμε την δράση μας όπου υπάρχει ανάγκη και χρειαστεί.

Ο καιρός στο Σχηματάρι

WebCam Οινόφυτα

Πηγή http://oinofyta.meteoclub.gr/