ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ (Προληπτικές ενέργειες)
• Γνωρίζω τα πραγματικά στοιχεία για τον άνθρακα.
• Προσέχω και αναγνωρίζω την «ύποπτη» αλληλογραφία.
• Δεν ανοίγω την «ύποπτη» αλληλογραφία.
Κατάλογος κριτηρίων για μία κατ’ αρχήν αξιολόγηση ενός αντικειμένου (φακέλου ή δέματος) ως υπόπτου.
Εφόσον πληρούνται κριτήρια από τον κατάλογο που ακολουθεί, ο φάκελος ή το δέμα θεωρείται ύποπτο.
• Άγνωστος ή μη Αναμενόμενος Αποστολέας από Μη αναμενόμενη περιοχή.
• Χώρα προελεύσεως αντικειμένου.
• Μη ύπαρξη αποστολέα, ή ασαφή στοιχεία αλληλογραφίας (π.χ. διεύθυνση αποστολέα η οποία δεν επιβεβαιώνεται, κλπ).
• Λανθασμένος παραλήπτης.
• Ύπαρξη των ενδείξεων «Προσωπικό» ή «Εμπιστευτικό» χωρίς αναγραφή του αποστολέα.
• Έλλειψη γραμματοσήμων ή σήμανσης από μηχανή χρέωσης ταχυδρομικών τελών.
• Έλλειψη σφραγίδας ταχυδρομείου.
• Η σφραγίδα του ταχυδρομείου δεν ταιριάζει με τη διεύθυνση του αποστολέα.
• Χρήση υπερβολικού αριθμού γραμματοσήμων ή υλικού όπως κολλητική ταινία, σχοινί, κορδόνια.
• Χώρα προελεύσεως αντικειμένου
• Αίσθηση κοκκώδους υλικού-κόνεως κατά την ψηλάφιση.
• Ύπαρξη διάχυτης οσμής.
• Ύπαρξη (ελαιώδους) κηλίδας ή υγρός φάκελος.
• Το αντικείμενο έχει βάρος που δεν ταιριάζει με το μέγεθός του ή έχει ασυνήθιστο σχήμα.
• Χώρος, κοινωνική σημασία, κοινωνικοοικονομική θέση παραλήπτη.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αν με βάση τα παραπάνω κριτήρια το αντικείμενο θεωρηθεί ύποπτο, είναι πολύ σημαντικό, να μην ανοιχτεί σε καμιά περίπτωση και να παραμείνει στο σημείο στο οποίο βρέθηκε.
Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στο χώρο της εργασίας σας και στο τελευταίο κριτήριο.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κλειστό ύποπτο αντικείμενο
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας – Μην πανικοβάλλεστε.
• Μην ανοίγετε και μην ανακινείται τον φάκελο ή το δέμα.
• Μην ακουμπήσετε τα χέρια σας στο πρόσωπό σας.
• Τοποθετήστε τον σε μία πλαστική σακούλα, αν δεν έχετε, καλύψτε το με ένα ρούχο, κάποιο χαρτί ή αντικείμενο.
• Κλείστε το κλιματιστικό και όποια παράθυρα είναι ανοιχτά.
• Εκκενώστε το χώρο στον οποίο βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο.
• Κλείστε την πόρτα και απαγορεύστε την πρόσβαση στο χώρο.
• Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.
• Ειδοποιήστε μία από τις αρμόδιες αρχές ΕΛΑΣ (100), ΚΕΕΛΠΝΟ (210 5212000), ΠΣ (199), ΓΓΠΠ (210 3359900) εάν είστε στο σπίτι σας ή κάποιον προϊστάμενο στο χώρο εργασίας σας.
• Δώστε στις αρμόδιες αρχές κάθε στοιχείο που θα σας ζητήσουν, ώστε να αξιολογήσουν το περιστατικό.

• Περιμένετε την άφιξη του ΚΕΕΛΠΝΟ και της ΕΛΑΣ ή την περαιτέρω επικοινωνία με κάποια από τις παραπάνω υπηρεσίες.
• Ενώ περιμένετε τις αρμόδιες Αρχές, καταγράψτε όλα τα άτομα που βρίσκονταν στο χώρο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο ή ήρθαν σε επαφή με αυτό πριν και φροντίστε να μην απομακρυνθούν.
• Δώστε τον παραπάνω κατάλογο στον προσωπικό της ΕΛΑΣ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας δοθούν.
Ανοικτό ύποπτο αντικείμενο και έχει διαρρεύσει σκόνη
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας – Μην πανικοβάλλεστε.
• Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε την σκόνη.
• Μην μετακινήσετε τον φάκελο ή το δέμα.
• Σκεπάστε τον φάκελο ή το δέμα με ένα χαρτί ή ένα ρούχο ή κάποιο άλλο αντικείμενο με προσεχτικές κινήσεις ώστε να μην δημιουργήσετε δυνατά ρεύματα αέρος.
• Κλείστε το κλιματιστικό του χώρου και όλου του κτιρίου εάν υπάρχει.
• Κλείστε τα παράθυρα και την πόρτα προσεκτικά ώστε να μην δημιουργήσετε δυνατά ρεύματα αέρος.
• Εκκενώστε τον χώρο στον οποίο βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο.
• Απαγορεύστε την πρόσβαση στον χώρο.
• Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.
• Ειδοποιήστε μία από τις αρμόδιες αρχές ΕΛΑΣ (100), ΚΕΕΛΠΝΟ (210 5212000), ΠΣ (199), ΓΓΠΠ (210 3359900) εάν είστε στο σπίτι σας ή κάποιον προϊστάμενο στο χώρο εργασίας σας.
• Δώστε στις αρμόδιες αρχές κάθε στοιχείο που θα σας ζητήσουν, ώστε να αξιολογήσουν το περιστατικό.
• Περιμένετε την άφιξη του ΚΕΕΛΠΝΟ, της ΕΛΑΣ, του ΠΣ ή την περαιτέρω επικοινωνία με κάποια από τις παραπάνω υπηρεσίες.
• Ενώ περιμένετε τις αρμόδιες αρχές, καταγράψτε όλα τα άτομα που βρίσκονταν στο χώρο που βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο ή ήρθαν σε επαφή με αυτό πριν και φροντίστε να μην απομακρυνθούν.
• Βγάλτε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και τοποθετείστε τα σε πλαστική σακούλα και κλείστε την ερμητικά.
• Πλύνετε όλο το σώμα σας με σαπούνι και νερό.
• Δώστε τον παραπάνω κατάλογο στον προσωπικό της ΕΛΑΣ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας δώσουν οι γιατροί και οι αρμόδιες Αρχές.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
• Εάν οι γιατροί αποφασίσουν να εφαρμόσουν χημειοπροφύλαξη δηλ. να σας δώσουν αντιβιοτικά ακολουθήστε χωρίς παρέκκλιση τις οδηγίες τους.
• Ενημερώστε τους για οτιδήποτε περίεργο παρατηρήσετε σχετικά με την υγεία σας.
• Παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμοδίων Αρχών.
Αρμόδιες Αρχές:
• ΕΛ.ΑΣ.: Ελληνική Αστυνομία
• ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
• Π.Σ.: Πυροσβεστικό Σώμα
• Γ.Γ.Π.Π.: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Πηγή : Πολιτική Προστασία