Τροχονόμηση στα Σκούρτα Δερβενοχωρίων λόγω επικινδύνων καιρικών συνθηκών!!!

Οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Έ.ΔΥ.Σ) επί το έργο τροχονόμηση στα Σκούρτα Δερβενοχωρίων λόγω επικινδύνων καιρικών συνθηκών!!!