Τοποθετήθηση δεξαμενών υδροληψίας

Την Πέμπτη 23/04 στα πλαίσια της εβδομαδιαίας συνάντησης της ομάδας επιλέγησαν οι τοποθεσίες τοποθέτησεις των υπερυψομένων δεξαμενών υδροληψίας για το πυροσβεστικό όχημα.

Οι θέσεις επιλέγησαν με βάση την εγγύτητα των σημεών σε περιοχές αυξημένου κινδύνου και τη μη ύπαρξη κρουνού στις περιοχές αυτές.

Η τοποθέτηση θα γίνει μετά τν ολοκλήρωση της λήψεις σχετική έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές και θα γίνει με ίδια μέσα.