Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) στην Π Ε Βοιωτίας

Συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της Πολιτικής Προστασίας στη Βοιωτία εν όψει της αντιπυρικής περιόδου. Απολογισμό της χειμερινής περιόδου και αποτύπωση του σχεδιασμού και της δράσης της πολιτικής προστασίας ήταν τα δύο βασικά θέματα που συζητήθηκαν. Οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Ε.ΔΥ.Σ) ήταν παρών και με την σειρά τους παρουσίασαν τον χειμερινό απολογισμό τους και τα σχέδια τους για την αντιπυρική περίοδο.