Συνδρομη στην κατάσβεση φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης Σιακανδάρη στο Σχηματάρι.

Οι (Ε.ΔΥ.Σ) ήταν παρών και συνέδραμαν την Π.Υ. Οινοφύτων και το Α.Τ. Σχηματαρίου

στην κατάσβεση φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης Σιακανδάρη στο Σχηματάρι.