Συγκρότηση σε σώμα νέου διοικητικού συμβουλίου

Σύμφωνα με το από 10η Μαρτίου πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», γνωστοποιείται ότι συγκεντρώθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό  Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 9/3/2014 Απόφαση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου.

 

Το νέο Δ.Σ έχει ως εξής.

Πρόεδρος εκλέγεται ο Δημητρίου Παρασκευάς.

Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Μόσχος Απόστολος.

Γεν. Γραμματέας εκλέγεται η Δριχούτη Άννα

Ταμίας εκλέγεται ο Καραβαράκης Γεώργιος

Μέλος εκλέγεται ο Γαρουφαλιάς Απόστολος

 

Η θητεία του νέο Δ.Σ είναι ετήσια.