Σβήσιμο πυρκαγιάς 3-7-2012

Σβήσιμο πυρκαγιάς 3-7-2012