Στο γυμνάσιο Σχηματαρίου στης 4/11/2016

Στο γυμνάσιο Σχηματαρίου στης 4/11/2016 ο Γυμνασιάρχης και οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου

(Ε.ΔΥ.Σ) πραγματοποιησαν άσκήσεις ετοιμότητας σεισμού με μεγάλη επιτυχία!!!

 

(Ε.ΔΥ.Σ) πραγματοποιησαν άσκήσεις ετοιμότητας σεισμού με μεγάλη επιτυχία!!!