Πυροφύλαξη!

Μπορούμε όλοι να διαθέσουμε λίγο από το χρόνο μας για την προστασία του δάσους από φωτιά…!!! Πυροφύλαξη εδώ με τούς ΕΔΥΣ..!!!