πυροφύλαξη στην Ασωπία!

αλλη μια πρωινή πυροφύλαξη στην Ασωπία από τις Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Ε.ΔΥ.Σ )!!!