Πυροφύλαξη από τις Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου

Πρωινή πυροφύλαξη από τις Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου