ΠΥΡΚΑΓΙΑ 12/8/2017 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 114 Π.Μ

Μέτα από ένα δύσκολο έργο βοηθώντας την Πυροσβεστική

Υπηρεσία Οινοφύτων