Πρωινή και απογευματινή βάρδυα πυροφύλαξης των ΕΔΥΣ

Πρωινή και απογευματινή βάρδυα πυροφύλαξης των Εθελοντικών Δυνάμεων Σχηματαρίου