Παροχή βοήθειας, μεταφορά παιδιού στο νοσοκομείο Χαλκίδος!!

Οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Ε.ΔΥ.Σ) παροχή βοήθειας μεταφορά παιδιού στο νοσοκομείο Χαλκίδος!!