Ομάδες Εκτάκτων Αναγκών

5-1-2015

Οι ομάδες εκτάκτων αναγκών,  των Εθελοντικών Δυνάμεων Σχηματαρίου,

 (Ε.ΔΥ.Σ.) επί το έργον