Οι μέρες του χιονιά βρήκαν τους Ε.ΔΥ.Σ σε περιπολία προσφέροντας βοήθεια

Οι μέρες του χιονιά βρήκαν τους Ε.ΔΥ.Σ σε περιπολία προσφέροντας βοήθεια