Οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Ε.ΔΥ.Σ) επί τω έργω

Οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Έ.ΔΥ.Σ) επί τω έργω λόγω επικινδύνων καιρικών συνθηκών!!!