οι Ε.ΔΥ.Σ βοήθησαν στην κατάσβεση την Π.Υ Οινοφύτων!

οι Ε.ΔΥ.Σ βοήθησαν στην κατάσβεση την Π.Υ Οινοφύτων στη φωτιά στο κάμπο Οινοφύτων!