οι Ε.ΔΥ.Σ σε απογευματινή πυροφύλαξη!!!

οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Ε.ΔΥ.Σ) σε απογευματινή πυροφύλαξη!!!