Ο μεγάλος περίπατος στις 5/10/2015 του γυμνασίου Σχηματαρίου!!!!


Οι εθελοντικές δυνάμεις σχηματαρίου (Ε.ΔΥ.Σ) στις 5/10/2015 περιφρούρησαν και βοηθήσαν τα παιδιά μας σε όλη την διαδρομή από Αγ.Θωμά, Κλειδί, Ασωποία με μεγάλη επιτυχία!!!