Μία ακόμα ζεστή αλλά ήσυχη ημέρα πυροφύλαξης των Ε.ΔΥ.Σ

μία ακόμα ζεστή αλλά ήσυχη ημέρα πυροφύλαξης των Εθελοντικών Δυνάμεων Σχηματαρίου (Ε.ΔΥ.Σ)