Μεταφορά με ασφάλεια στην οικία της στην περιοχή Σταμάτα Αττικής της ιατρού του κέντρου υγείας Οινοφύτων!!

Οι Ε.ΔΥ.Σ  μετέφεραν με ασφάλεια στην οικία της στην περιοχή Σταμάτα Αττικής λόγω μεγάλου όγκου χιονιού την ιατρό του κέντρου υγείας Οινοφύτων!!