Καθαρισμός παραλίας Πλάκας Δήλεσι

Από τον καθαρισμό της παραλίας στην Πλάκα του Δηλεσίου με τη συμμετοχή σχολείων.