Καθαρισμός Δασυλίου στο Δήλεσι

Από την δραστηριότητα καθαρισμού του δασυλίου στον οικισμό του ΟΤΕ στο Δήλεσι με την ευγενή προσφορά της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ.