Καρναβάλι Δηλεσίου 12-03-2019

12-03-2019 Οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Ε.Δ.Υ.Σ) συμμετείχαν στο καρναβάλι Δηλεσίου