Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό

22 και 23/9/2021 οι πρώτοι δεκαπέντε εθελοντές από τις Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου επανέλαβαν την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες από τον ερυθρό Σταυρό,  έπονται από Δευτέρα 27 και 28/9 οι επόμενοι δεκαπέντε!