Εκπαίδευση Πυρόσβεσης

Εκπαίδευση για πυρόσβεση στις εκγαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (χώρο εκπαίδευσης)