Εκπαίδευση πρώτων βοηθών

Οι εθελοντικές δυνάμεις σχηματαριου (Ε.ΔΥ.Σ) άρχισαν εκπαίδευση πρώτων βοηθών και καρπα κάθε τετάρτη για ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ στα γραφεία μας