Εκπαίδευση νέων μελών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ξεκίνησε η εκπαίδευση των νέων μελών μας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την απόκτηση   πιστοποίησης στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση,  της  νέας αντιπυρικής περιόδου  2016.