Εκλογή νέου Δ.Σ.

Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση αποφάσισε  διεξαγωγή  απολογισμού του έργου του απερχόμενου ΔΣ και εκλογή νέου την Κυριακή 8/3/2015 ώρα 11:00 έως 14:00. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν για να ψηφίσουν. Ψήφος  δια αντιπρόσωπου απαγορεύεται βάση του καταστατικού.