Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Σχηματάρι 21/12/23 & 22/12/23

Οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Ε.ΔΥ.Σ) ήταν παρών στο Σχηματάρι φροντίζοντας για την ομαλή διεξαγωγή των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν.