Αρχαιρεσίες συλλόγου Ε.ΔΥ.Σ για νέο Δ.Σ, 6/3/2016

Οι  αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ., διεξήχθησαν ομαλώς, την Κυριακή 6/3/2016.

Η ψηφοφορία είχε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Θεοδώρου Κων/νος                            17 ψήφοι

Καττός Κων/νος                                  16 ψήφοι

Καπάκας Μιχαήλ                                 12 ψήφοι

Καραβαράκης Γεώργ.                         11 ψήφοι

Κρούστης Άγγελος                             10 ψήφοι

Πολύκαρπος Σαραφογλου                 10 ψήφοι

Λιόζου Πολυξένη                                  9  ψήφοι

Σταυρίδου Ευαγγελία                           7  ψήφοι

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Γαρουφαλιάς Αποστόλης             19 ψήφοι

Θεοδώρου Δημήτρης                    16 ψήφοι

Στουύκος Κωνσταντίνος              15 ψήφοι