Απογευματινη Πυροφύλαξη

Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς.Οι Ε.ΔΥ.Σ όμως πάντα πιστοί στο έργο τους.