Αναβολή εκπαιδεύσεις πρώτον βοηθειών

Λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων του εκπαιδευτή, η σημερινή εκπαίδευση αναβάλλεται.
Θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής.