5/3/2017 Το νέο Δ.Σ των Εθελοντικών Δυνάμεων Σχηματαρίου Ε.ΔΥ.Σ

Το νέο Δ.Σ των Εθελοντικών Δυνάμεων Σχηματαρίου Ε.ΔΥ.Σ

απαρτίζεται από
1) πρόεδρος: Καττός Κώστας
2)αντιπρόεδρος: Νιφαδόπουλος Γεώργιος
3)γραμματέας Πάτα: Νικολέττα
4)ταμείας: Καραβαράκης Γεώργιος
5)μέλος: Χατζόπουλος Σπύρος