23-05-2019 Εγκαίνια του Κέντρου Γεροντολογίας και Προνοιακής Υποστήριξης

23 Μαϊου 2019 οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου (Ε.ΔΥ.Σ) συμμετείχαν στα Εγκαίνια του Κέντρου Γεροντολογίας και Προνοιακής Υποστήριξης στο Δήλεσι Βοιωτίας!!