21-08-2019 Συνάντηση – συζήτηση με Γερμανούς δωρητές

Απόψε έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση για τις Εθελοντικές δυνάμεις Σχηματαρίου ( Ε.ΔΥ.Σ ) με γερμανούς δωρητές