20/08/2020 Φωτογράφιση της ομάδας

Αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας των Ε.ΔΥ.Σ. με το όχημα και τον εξοπλισμό, για τους δωρητές Γερμανούς φίλους μας εθελοντές