1η Μαΐου. Αρχίζει η αντιπυρική περίοδος!!!

Σήμερα 1 Μαΐου 2022 αρχίζει η αντιπυρική περίοδος και ληγει 31 Οκτωβρίου 2022 οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου ( Ε.ΔΥ.Σ) σας παρακαλούν να προσέχετε!!