19/6/2014 Πυροπροστασία

Εθελοντικές δυνάμεις σχηματαριου(Ε.ΔΥ.Σ)από 19/6/2014 επί το έργο για την πυροπροστασία