17-10-2021 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Πρός τα μέλη του Ε.ΔΥ.Σ. Ξεκίνησε διαδικασία για γενική συνέλευση και εκλογές στις 17/10/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 έως 14:00 στα γραφεία του συλλόγου μας

και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 24/10/2021 ίδια ημέρα και ώρα.

Παράκληση να μη λείψει κανείς.

Τα ενεργά μέλη που θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα, παρακαλούνται να μας ειδοποιήσουν

μέχρι την Παρασκευή το βράδυ 15/10/2020. Ευχαριστώ!!