12-04-2020 πυρόσβεση στον Αυλώνα

συμμετοχή των Ε. ΔΥ.Σ σε επέμβαση της πυροσβεστικής σε πυρόσβεση δασικής έκτασης στην περιοχή του Αυλώνα!