11-12-2015 περιφορά εικόνας του αγίου Σπυρίδωνα στα Οινόφυτα .

11-12-2015 περιφορά
εικόνας του αγίου Σπυρίδωνα στα Οινόφυτα . Η ομάδα των Ε.ΔΥ.Σ παρευρέθηκε με χαρά να βοηθήσει στην διευκόλυνση της κυκλοφορίας