10/9/2020 Καθαρισμός του πρώτου δημοτικού σχολείου Σχηματαρίου

Οι  Ε.ΔΥ.Σ  ανέλαβαν τον καθαρισμό του πρώτου δημοτικού σχολείου Σχηματαρίου