01/09/2020 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ

ΟΙ Ε.ΔΥ.Σ πρώτοι στο συμβάν στον κάμπο της Δαφνούλας στα Δερβενοχωρια