Περιγραφή

Και πάλι οι Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου επί τω έργω, στην περιοχή Σχηματαρίου – olympus plaza