Περιγραφή

Για άλλη μια φορά δίπλα στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής.

.